• A+

  • A

  • A-

Velkommen till hjemmesiden til Buheii vindkraftverk!

På denne siden kan du lese mer om prosjektet.

Buheii vindkraftverk består av 19 Vestas 4,2 MW vindturbiner på Buheii og Grønnheii, Nord i Kvinesdal kommune. Vindkraftverket er tilknyttet Ertsmyra transformatorstasjon i Sirdal kommune. Buheii vindkraftverk fikk konsesjon av NVE 17.09.2015, og byggingen av Buheii vindkraftverk startet i mars 2020. Vindkraftverket har vært i full drift siden 1.1.2021.

Se NVEs prosjektside for mer informasjon om Buheii vindkraftverk.

Vindkraftverket ble idriftsatt 1.1.2021 og RES (Tidligere Nordisk Vindkraft) er driftsansvarlig for vindkraftverket på vegne av Green Investment Group, som eier Buheii vindkraftverk. Prosjektet  er utviklet og bygget at RES.

Les mer om RES her.